Τρίτη

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου-υγραερίου

Η Tecnitalia με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του φυσικού αεριού, αναλαμβάνει όλες τις κατά προτεραιότητα διαδικασίες, από το αρχικό στάδιο της αίτησης σύνδεσης φυσικού αερίου μέχρι και την παράδοση της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε πλήρη λειτουργία.


                     
       

            Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου :
Άποψη του εργαστηρίου ΙΕΚ Αιγάλεω στην ειδικότητα Τεχνικός Αερίων Καυσίμων που είχε εξοπλίσει και εγκαταστήσει η Tecnitalia το 2000.