Τρίτη

Καυστήρες - λέβητες αερίου πετρελαίου

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εγκατάσταση καθώς και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα και του λέβητά σας, κεντρικής ή αυτόνομης θέρμανσης, είτε έχει ως μέσο καύσης πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Ένας ασυντήρητος καυστήρας και ένας ακαθάριστος λέβητας έχει έως και 25% περισσότερη κατανάλωση στο καύσιμο καθώς και μεγαλύτερη σε ποσοστά εκπομπή ρύπων.

Σημαντικό είναι η συντήρηση και η επισκευή να γίνεται από πιστοποιημένο τεχνίτη.

Η εταιρία μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εκδίδει φύλλο ελέγχου.