Τρίτη

Διαχείριση πόσιμου νερού


Για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος δεν απαιτούνται πολλά. Μόνο καλές ιδέες..
Όπως η ιδέα για τον κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης. Οι αντλίες υψηλής απόδοσης και τα συστήματα ανύψωσης για παροχή νερού και διάθεση λυμάτων, προστατεύουν τους πόρους του πολύτιμου πόσιμου νερού, μέσω του έξυπνου τρόπου λειτουργίας τους. Αλλά μια ιδέα είναι πραγματικά καλή όταν είναι και κερδοφόρα. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε λύσεις όχι μόνο για να εξοικονομήσετε μόνο ενέργεια αλλά και χρήματα σε κάθε λογαριασμό νερού. 
Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει λύσεις, οι οποίες καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. 

αντλίες παροχής νερού

εκμετάλλευση βρόχινου νερού

 παροχή νερού για οικιακή χρήση/ αύξηση πίεσης

άντληση ανεπεξέργαστου νερού

αντλίες για την άντληση λυμάτων

συλλογή και μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

αποστράγγιση