Τρίτη

Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις

Η πολυετής εμπειρία μας στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και η εκτέλεση των έργων από εξειδικευμένα συνεργεία ήταν ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια στο προσκήνιο και ανάμεσα στις βιώσιμες επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτό τον τομέα. 
Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση των στοιχείων που αποτελούν μία κεντρική ή αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης σε μία οικία (σωλήνες, εξαρτήματα, κυκλοφορητές, λέβητες, σώματα καλοριφέρ) καθώς επίσης και οποιαδήποτε επισκευή ή βελτίωση σε υφιστάμενων εγκαταστάσων. 
Οι εργασίες μας είναι πιστοποιημένες και εγγυημένες καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα και προηγμένων τεχνολογιών από έγκριτους κατασκευαστικούς οίκους.