Τρίτη

Ψυκτικές εγκαταστάσεις

Η Tecnitalia διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στον χώρο των μαζικών εστιάσεων (εστιατόρια-ξενοδοχεία-κατασκηνώσεις) καθώς και στην ναυτιλία. 
Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την εγκατάσταση παντός είδους ψυκτικών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή τους.

Από την ίδρυσή μας συνεργαζόμασταν με οίκους του εξωτερικού οι οποίοι είχαν καινοτόμες ιδέες και άριστα προϊόντα ως προς τη διαχείριση της ψύξης είτε στον επαγγελματικό είτε στον οικιακό τομέα. 

Είμαστε από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν monoblock μονάδες ψύξης σε θαλάμους συντήρησης προϊόντων καθώς και αυτοματισμούς προηγμένους για την εποχή τους για την ακριβέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 


Επισκευές οικιακών ψυγείων                      Εκτός από τα παραπάνω ειδικευόμαστε και αναλαμβάνουμε και επισκευές οικιακών ψυγείων.


Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό επισκευών καθώς και ανακύκλωσης των βλαβερών για την τρύπα του όζοντος ψυκτικών υγρών παλαιού τύπου (FREON 12). 
Η πολυετής εμπειρία μας και η άρτια τεχνική μας εκπαίδευση μας δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι μπορούμε να επισκευάσουμε οποιαδήποτε βλάβη.