Τρίτη

Υδραυλικές εγκαταστάσεις


Με πολυετή εμπειρία στις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα εκτελέσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλες τις απαιτούμενες εργασίες για να παραλάβετε μια ολοκληρωμένη υδραυλική εγκατάσταση, ικανοποιώντας κάθε λειτουργική αλλά και αισθητική σας απαίτηση.


Τα υλικά που χρησιμοποιούμε φροντίζουμε να είναι πιστοποιημένα ως προς την κατασκευή τους και την χρήση τους, για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών καθώς και την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις αλλά και στις επισκευές τις οποίες κάνουμε, προς όφελος των πελατών μας. 

Εκδίδουμε πιστοποιητικό εγκατάστασης θεωρημένο πάντα από τους αρμόδιους φορείς γιατί είμαστε πιστοποιημένοι αδειούχοι εγκαταστάτες υδραυλικοί.