Τρίτη

Αυτονομίες αυτοματισμοί

Είμαστε στη διάθεση σας για να μελετήσουμε και να σας ενημερώσουμε για την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για το δικό σας χώρο .


Η τοποθέτηση ενός ψηφιακού ελεγκτή ακριβείας με ελάχιστο κόστος αγοράς μπορεί να σας εξοικονομήσει ενέργεια έως και 30%
Θερμοστάτες Χώρου (Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί – Ψηφιακοί)
Ασύρματοι Θερμοστάτες Χώρου
Χρονοθερμοστάτες
Ενσύρματος Έλεγχος Ζωνών
Ασύρματος Έλεγχος Ζωνών
Υγροστάτες
Μηχανικοί Θερμοστάτες Αέρα/Νερού
Θερμοστάτες Fan Coil (Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί – Ψηφιακοί)
Ασύρματοι Θερμοστάτες Fan Coil

Αυτόνομοι Ελεγκτές
Θέρμανσης / Ψύξης              
Fan Coil
Γενικής Χρήσης
Έτοιμα Πακέτα Αυτοματισμού

Ελεγκτές 
Θέρμανσης / Αντιστάθμιση
Ηλιακών / Διαφορικός θερμοστάτης